Naast een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief voor leden brengt Poseidon eens per jaar de Poseidon Post uit voor leden en donateurs, met een terugblik op het afgelopen jaar en een samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen, evenementen en roeiprestaties.
De opmaak wordt verzorgd door Henno Eggenkamp. Er is geen vaste redactie; tekstuele en visuele bijdragen zijn van harte welkom.

Om de Diverse uitgaven te kunnen zien en openen moet je inloggen.