POSEIDON'S CLUBLIED

Net als de vereniging is ons clublied ook van heel wat jaren geleden:

Couplet 1

Watersport staalt spieren
't Is een bron van vreugd.
Sportmanship kan sieren
Ouderdom en jeugd.
Maar ze vraagt voor alles
Een gezonde geest
En bij onze mensen
Vindt men die het meest.

Refrein:
Steeds sportief in de strijd op het water
Zijn de roeiers van ons Poseidon.
Zo is 't nu en zo zij het ook later
Welk een vreugd als zij zo'n strijd won.
Maar wanneer wij soms niet zegevieren,
Dan nog hebben wij een troostvol bezit
Want Poseidon, ons Poseidon, is de trots van ieder lid.
Hoog Poseidon, ons Poseidon, hoog ons fiere rood en wit

Couplet 2
Niets kan ons ooit weren
Van ons element
Regen kan niet deren
Zijn daaraan gewend
Laat de wind maar waaien
't Hindert ons toch niet
Handen aan de riemen
Zingen wij ons lied.

Refrein

Couplet 3
Ferm en ongebroken
Dat is onze trots
Laat de branding koken,
Wij staan als een rots.
Een van zin en willen
Wij trotseren tijd.
Onze vlag zal wappren
Tot in eewigheid.

Refrein

 

 

Uit: Poseidon Post september 1991

Bovenstaand staaltje eloquent belcanto de dato het begin van onze vereniging werd nog maar enkele decaden geleden regelmatig ten gehore gebracht als er iets voorviel op Poseidon. Een club had uiteraard een clublied, en élk lid kende het natuurlijk uit het hoofd!

Vandaag anno nu nog steeds, als er zich twee of meer oud-leden van Poseidon in onze sociëteit bevinden, voelt men de onweerstaanbare neiging in de lucht hangen om deze hymne in te zetten, met een lach weliswaar, maar bij elke strofe ziet men weer hoe hen het gemoed door de - oude, onverslijtbare - emoties overstroomd wordt.

Moet het clublied terug op Poseidon? Als het aan mij ligt niet, ik ben een ongelovige, en als per abuis bij mij het volkslied uit de TV het huis in zeilt, vermorzel ik de mute-knop op mijn afstandsbediening zo ongeveer, dus ... maar wellicht zijn er onder ons leden die wél behoefte hebben aan een muzikale clubuiting. Saamhorigheid, dat je kan hóren dus, dat er dus méér dan één Poseidonees aan een wedstrijd meedoet! Of komt het er echt niet meer van?

Ab Stokvis