Poseidon Digitaal nummer 22, 12 november (English below)

Aankondiging: Poseidon stapt op 25 november over naar nieuw afschrijfsysteem

Nog niet zo heel lang geleden zijn we bij Poseidon overgegaan op een ander systeem voor de website, met daarbij een digitaal afschrijfsysteem.
Het digitaal afschrijven werkt goed, maar het onderliggende systeem van de website is verouderd en heeft daardoor te veel onderhoud nodig. Daarom is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuw systeem.
De keuze is gevallen op FOYS met de bijbehorende app Roeien.nl.

 

De eerste stap in het overschakelen naar het nieuwe systeem voor de website, is het overzetten van het afschrijfsysteem. Omdat het niet werkt om twee afschrijfsystemen tegelijkertijd in de lucht te hebben, moet deze overstap in één keer. Dat vergt een goede voorbereiding. We hebben hierbij de hulp nodig van alle leden!

 

Rond 15 november ontvang je een uitnodiging om je aan te melden bij het nieuwe systeem. Na aanmelden moet je checken of je gegevens goed staan in de nieuwe administratie. Dan kun je al oefenen met het nieuwe afschrijven, maar tot de 25e is alleen het oude afschrijven geldig.

 

Op 25 november schakelen we over.  Vanaf dan kun je alleen afschrijven via het nieuwe systeem! Zorg dus dat je er klaar voor bent.
Houd de je mail, de website, en posters bij Poseidon goed in de gaten!

 

Markus, Bert en Janneke

English:

Announcement: Poseidon switches to new booking system on Nov. 25

Not too long ago, we at Poseidon switched to a different system for the website, along with a digital booking system.
The digital booking system works well, but the underlying system of the website is outdated and therefore needs too much maintenance. Therefore, the board started looking for a new system.
The choice fell on FOYS with the accompanying app Roeien.nl.

 

The first step in switching to the new system for the website is to transfer the booking system. Because it does not work to have two booking systems on the air at the same time, this switch has to be done in one go. This requires good preparation. For this we need the help of all members!

 

Around November 15 you will receive an invitation to sign up for the new system. After registration you should check if your data are correct in the new administration. Then you can already practice with the new booking, but until the 25th only the old debit is valid.

 

On November 25 we will switch over. From then on you can only book via the new system! So make sure you are ready for it.
Keep an eye on your mail, the website, and posters at Poseidon!


Mail voorzitter 14 november (English below)Datum: dinsdag 14 nov 2023 07:55

Van: Voorzitter RZV-Poseidon
Onderwerp: LET OP ! ; 25 november Overstap naar nieuw afschrijfsysteem Poseidon


Beste Poseidonees,

Zoals je in de PD hebt kunnen lezen, gaan we het systeem voor de website vervangen. Daarvoor moet jij ook actie ondernemen. Lees verder!

Daar de huidige website niet functioneert is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuw systeem. Zij heeft gekozen voor FOYS met de bijbehorende app Roeien.nl.
Op de BALV van 25 november geven we een korte toelichting.

De eerste stap is het overzetten van het afschrijfsysteem.
Deze overstap moet in één keer, omdat het niet werkt om twee afschrijfsystemen in de lucht te houden. De leden en de boten zijn ingevoerd in het nieuwe systeem.

Op 25 november schakelen we om 20:00 uur over naar het afschrijfsysteem via Roeien.nl.
Vanaf dat moment kun je alleen de app Roeien.nl gebruiken om boten af te schrijven.

Hoe gaat het verder
Rond 15 november krijg je een email verstuurd door This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Met onderwerp: 'Welkom! Logingegevens voor Mijn Roeien'
Inhoud: Verzoek je aan te melden en een wachtwoord te kiezen.

Wat moet jij op korte termijn doen
Download de app Roeien.nl via de appstore van je smartphone.
· Roeien.nl in Google Play
· Roeien.nl in de Apple app store
Heb je geen smartphone? Stuur dan een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Als je de app hebt geïnstalleerd en kan inloggen, ben je klaar tot 25 november.

Lees op de website (menu Roeien.nl) hoe je de app installeert en gebruikt.
Lukt het niet om in te loggen? Dan kun je hulp vragen via WhatsApp, meld je aan via deze link. Op de BALV van 25 november kan je ook met je vragen terecht.

Voor nu
Vraag op tijd een wachtwoord aan voor de app Roeien.nl
Doe je dit niet, dan kun je vanaf 25 november geen boten meer afschrijven!

Met vriendelijke groet,

Cor Sier, voorzitter RZV Poseidon

English:

Date: Tue 14 Nov 2023 07:55
From: Voorzitter RZV-Poseidon
Subject: LET OP ! ; 25 november Overstap naar nieuw afschrijfsysteem Poseidon


Dear Poseidonees,

As you have read in the PD, we are going to replace the system for the website. For that, you need to take action as well. Read on!

The current website is not satisfactory because underlying system is outdated and therefore needs too much maintenance. The board went looking for a new system and chose FOYS with the accompanying app Roeien.nl. At the November 25 BALV we will give a brief explanation.

The first step we are going to take to put the new system into use for the website is to transfer the booking system. Since it does not work to have two booking systems up and running at the same time, we are doing this switch in one go.
After the BALV on November 25, 20:00, we will switch to the booking system via Roeien.nl.

How to proceed
Members and boats have been entered into the new system.
Around November 15 you will receive an email asking you to sign in and choose a password. The subject of this email is 'Welcome! Login information for My Rowing' and the email was sent by no-reply@foys.tech.

What should you do in the short term
Download the Roeien.nl app from your smartphone's app store.
· Roeien.nl in Google Play
· Roeien.nl in the Apple app store
Don't have a smartphone? Then send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read how to install and use the app on the website(menu Roeien.nl).
Can't log in? Then you can ask for help via WhatsApp. Sign in here.

Once you have installed the app and logged in, you will be ready until Nov. 25. From November 25, 20:00, you can use the Roeien.nl app to book boats. You will be informed later on how exactly that works.

For now it is very important that everyone requests a password for the Roeien.nl app in time.
If you don't, you will not be able to book boats as of November 25!


Best regards,
Cor Sier, voorzitter RZV Poseidon