Stuurcursus

De Amsterdamse roeiverenigingen organiseren een gezamenlijke stuurcursus om de stuurvaardigheden van roeiers van de verschillende verenigingen gelijk te trekken en de veiligheid op het water te verhogen. Als iemand de cursus met goed gevolg heeft doorlopen, hoeft hij geen test meer te doen op de eigen vereniging.


Het voorstel is om de cursus te laten bestaan uit een theorieles op een avond en vier praktijklessen overdag van elk 2,5 uur. Dat betekent dat elke leerling per keer 45 minuten zelf moet sturen. Elke les wordt door een andere vereniging gegeven.

We beginnen met een pilot om het programma te testen en zoeken daarvoor 3 roeiers van Poseidon die hieraan mee willen doen en een roeier die als instructeur gaat optreden.

De pilot start in april, de praktijklessen worden op zaterdagmiddag gegeven, de theorieles op een dinsdagavond:

28 april – Start bijeenkomst (alleen voor de instructeurs)
1 april – eerste cursusmiddag bij De Amstel
4 april – theorie-avond bij Poseidon
15 april – tweede cursusmiddag bij Willem III
22 april – derde cursusmiddag bij De Amstel
6 mei – vierde cursusmiddag bij De hoop

Heb je interesse of wil je meedoen met je ploeg, meldt je dan aan bij Bert: bdewaard@xs4all.nl