Afroeien

Na je instructie kun je voor je zelf bepalen hoe je verder wilt. Je kunt verder gaan met oefenen in de C1, zodat je op een later moment wellicht een overstap kunt maken naar een skiff, of je kunt met twee, vier of zelfs acht personen in een ploeg gaan roeien.

Voordat je met skiffen begint is het aan te raden om eerst een seizoen flink veel kilometers te maken in C-materiaal.

Exameneisen voor niveau I en II

instructie

 

Roeiniveaus vanaf 2018

Een aantal jaren geleden is besloten het systeem van roeiniveaus vervangen. Het oude systeem kende drie examina, het C1-examen, het oefenskiffexamen en het “echte” skiffexamen. Het oefenskiffexamen was maar één jaar geldig en de bedoeling was om in die tijd veel te oefenen, om dan het echte skiffexamen te doen.

Het huidige systeem kent vier niveaus:
Niveau I
Komt in wezen overeen met het oude C1-examen, wordt afgelegd in een C1 en geeft recht om te roeien in al het C-materiaal. Voorwaarde voor het afleggen van het C1-examen is het volgen van het materiaaluurtje.

Niveau II
Vervangt het oude oefenskiffexamen. Voor dit niveau kun je examen doen als je Niveau I hebt, het wordt afgelegd in een skiff. Niveau II geeft recht om te roeien in een beperkt aantal gladde boten, de niveau II-boten. Dit examen is nu onbeperkt geldig.

Niveau III/III+
Niveau III kan worden behaald wanneer je Niveau II hebt. Het examen wordt afgelegd in een skiff, aan techniek worden hogere eisen gesteld die je duurzaam moet laten zien (tijdens een langere vaarroute dan bij de voorafgaande examens)
Bij de overstap naar het nieuwe systeem kreeg iedereen die het oude “echte” skiffexamen had niveau III toegekend.
Wie naast het niveau III-examen ook de vaardigheidsproef aflegde kreeg roeiniveau III+. Niveau III+ geeft recht op het roeien in alle boten (wedstrijdboten na toestemming bestuur).
Het oorspronkelijk idee was dat nieuwe roeiers alleen nog maar voor niveau III+ konden gaan en sowieso de vaardigheidsproef moesten doen. Dit is de laatste jaren niet meer gehandhaafd, net als de regel dat de vaardigheidsproef om het jaar herhaald moest worden.

Vanaf 2018: Niveau IV
Vanaf 2018 vervalt niveau III+ En komt niveau IV hiervoor in de plaats. Mensen met niveau III+ van wie de vaardigheidsproef ouder dan twee jaar is, moeten hem binnen één jaar opnieuw doen en zullen anders terugvallen naar niveau III. Wie niveau III heeft, kan door de vaardigheidsproef af te leggen niveau IV bereiken. De vaardigheidsproef zal om de twee jaar moeten worden herhaald.

Reden voor deze wijziging is dat het bij nader inzien onrealistisch lijkt dat iedereen de vaardigheidsproef doet. Zeker mensen die nooit meer skiffen, maar alleen in vieren of achten roeien, zullen dit niet zo snel doen. We vermoeden wel dat bijna alle skiffeurs met niveau III ook de vaardigheidsproef zullen doen.

Overgangsregeling
Iedereen die nu niveau III+ heeft krijgt in beginsel niveau IV toegekend. De regel dat de vaardigheidsproef om het jaar herhaald moet worden, zal ingaan per 1 januari 2019. Van wie de vaardigheidsproef langer terug ligt dan 1 januari 2017, zal hem dus dit jaar moeten overdoen om in 2019 niveau IV te houden.

Roeiniveau en materiaalgebruik
Iedere roeier mag alleen in die boten roeien waarvoor hij het benodigde examen heeft behaald. Voor vieren en achten geldt, dat minimaal 75% van de roeiers het benodigde niveau moeten hebben. In een vier van niveau-II mag dus maximaal één roeier met niveau I zitten.

Wedstrijdboten
Een aantal boten is gereserveerd voor ploegen die gedurende afgebakende tijd voor een bepaalde wedstrijd trainen. Ieder jaar zijn er twee toewijzingsrondes (voorjaar en najaar) die via de PD worden aangekondigd. Tot een bepaalde datum kunnen roeiers of ploegen zich opgeven om een wedstrijd in een bepaalde boot te roeien. Kort na die datum wordt de botentoewijzing bekend gemaakt door het bestuur. De toestemming om in een wedstrijdboot te roeien, geldt tot en met de dag van de wedstrijd. Doel van dit vrij strikte toewijzingssysteem is te voorkomen dat er permanente claims worden gelegd op de wedstrijdboten (in de zin van “Wij roeien al jaren in deze boot.”) en ze beschikbaar blijven voor wie er echt voor een wedstrijd wil trainen.

Om het wedstrijdroeien te stimuleren, kan het bestuur voor een beperkte tijd dispensatie verlenen aan een ploeg waarin niet alle roeiers Niveau III of IV hebben. De dispensatie wordt verleend voor één jaar en het is de bedoeling dat de roeiers in die tijd werken aan hun techniek om binnen het jaar het benodigde roeiniveau alsnog te halen.

Lees verder over de vaardigheidsproef >