Poseidon Post

Poseidon Post 2019

ONTHOU DIE GOEDE HAAL

Dit jaar staat de Instructie in het middelpunt van de aandacht en dat was met de aanwas van ons ledental een vrij voor de hand liggend thema.
Lees hier de…..
Poseidon Post 2019


Naast een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief voor leden brengt Poseidon eens per jaar de Poseidon Post uit voor leden en donateurs, met een terugblik op het afgelopen jaar en een samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen, evenementen en roeiprestaties.

De opmaak wordt verzorgd door Henno Eggenkamp. Er is geen vaste redactie; tekstuele en visuele bijdragen zijn van harte welkom.

Poseidon Post 2018

Poseidon bruist en schuimt. Van de roeikolken, van de activiteiten en natuurlijk van het bokbier. Dit is niet in de laatste plaats te danken aan het toegenomen aantal leden. Met het groeiende ledental is ook het aantal nationaliteiten toegenomen. Het blijkt maar weer dat mensen van allerlei achtergronden zich bij Poseidon thuisvoelen. Lees verder ….. Poseidon Post 2018

Poseidon Post 2017

Poseidon Post 2016

Poseidon Post 2015

Poseidon Post 2014

Poseidon Post 2013

Poseidon Post 2012

Poseidon Post 2011