Opzeggen

Een verenigingsjaar loopt bij Poseidon van 1 januari tot en met 31 december en is dus gelijk aan het kalenderjaar. Gedurende een verenigingsjaar lid worden kan, tussentijds opzeggen kan niet. Volgens de statuten en reglementen kun je opzeggen per de eerste dag van een verenigingsjaar en met een opzegtermijn van één maand.

De schriftelijke opzegging moet daarom vóór 1 december bij ons binnen zijn om per 1 januari van het daaropvolgende jaar van kracht te zijn. Opzeggen kan door een brief te sturen naar Poseidon of een e-mail te sturen naar ledensecretaris@rzv-poseidon.nl.