Roeien leer je bij Poseidon: Word lid!

Poseidon is één van de oudste roeiverenigingen van het land. Prachtig gelegen aan de Amstel vlakbij de Utrechtse brug. We hebben een mooie sociëteit en een actief verenigingsleven met allerlei leuke activiteiten. Van oktober tot en met maart kan je deelnemen aan de wekelijkse outdoor-training (op woensdagavond), met aansluitend een gezamenlijke maaltijd.

Poseidon beschikt over een goed onderhouden vloot: we beschikken over brede, gladde, houten boten (1- en 2-persoons) en vooral over kunststof boten: skiffs, 2-persoons, 3-persoons, 4-persoons in diverse klassen en natuurlijk een acht. Wij zijn een club zonder jeugdleden. Bij ons kan je lid worden als je ouder bent dan 18 jaar.

Lid worden

Je kan je direct als lid opgeven door het Inschrijfformulier in te vullen, maar je kan ook eerst langs komen en kennis maken.

Op je aanmelding volgt een rondleiding. We laten je de club zien en vertellen je hoe alles bij Poseidon werkt. We spreken ook af of je wellicht nog wat lessen nodig hebt of bijvoorbeeld meteen in een skiff kan. Ben je een starter dan nemen we onze cursus voor beginners met je door en krijg je een proefles.

Roeiers die meteen lid worden betalen 337 euro per kalenderjaar, inclusief een bijdrage aan de roeibond, de KNRB. Wordt je na 1 januari lid dan betaal je 25 euro per maand plus kosten bond á 40 euro en 27,50 eenmalige inschrijfkosten.

Wij verwachten van elk lid een paar uur per jaar zich als vrijwilliger inzet voor de vereniging, bijvoorbeeld als barkeeper, als roei-instructeur, klusjesman/vrouw enz.

Introductie cursus voor €75 te starten in april of september

Als je nog geen enkele ervaring met roeien hebt en je wil eerst ervaren of roeien iets voor je is voordat je eventueel lid wordt, dan bieden we een introductiecursus aan. Deze introductiecursus wordt twee keer per jaar aangeboden (start begin april, of begin september van elk jaar). Je krijgt dan gedurende drie maanden elke week een instructie les volgens een vast schema. Je kan tijdens de introductielessen kiezen voor een verdere cursus c1 ofwel roeien in een houten 1-persoons boot, of een cursus roeien met een groepje van 3-4 personen. Beide cursussen kosten 75 euro,- p.p.. Word je na de cursus Poseidon-lid dan wordt de 75 euro van de contributie afgetrokken. De aanmelding voor introductiecursus kan ook via bovenstaand inschrijfformulier.

Open dagen in april en september

We organiseren Opendagen op de eerste zaterdag van april en september (van 10-14 uur), voor iedereen die belangstelling heeft om te komen roeien . Je kan dan gewoon bij de club binnen lopen. Natuurlijk kan je je ook tussentijds aanmelden via het inschrijfformulier

Je bent van harte welkom!

Download hier het inschrijfformulier

You learn to row at Poseidon: Become a member!

Poseidon is one of the oldest rowing clubs in the country. Beautifully situated on the Amstel near the Utrecht bridge. We have a nice society and an active club life with all kinds of fun activities. From October to March you can participate in the weekly outdoor training (on Wednesday evening), followed by a shared meal. You can be become a member from 18 years.

Poseidon has a well-maintained fleet: we have wide, smooth, wooden boats (1 and 2 persons) and especially plastic boats: skiffs, 2-person, 3-person, 4-person in various classes and of course an eight row boat.

Membership

You can register directly as a member by filling in the registration form, but you can also drop by first and get acquainted.

A guided tour follows your registration. We'll show you around the club and tell you how everything works at Poseidon. We also agree whether you may need some lessons or, for example, can immediately go into a single scull. If you are a starter, we will go through our course for beginners with you and you will receive a trial lesson.

Rowers who become members immediately pay 337 euros per calendar year, including a contribution to the rowing federation, the KNRB. If you become a member after January 1, you pay 25 euros per month plus bond costs of 40 euros and 27.50 one-off registration costs.

We expect each member to volunteer a few hours a year for the association, for example as a bartender, rowing instructor, handyman/woman, etc.

Introduction course for €75 in April or September

If you don't have any experience with rowing yet and you want to find out if rowing is something for you before you become a member, we offer an introductory course. This course will be offered twice a year (the beginning of April and September of each year). You will then receive an instruction lesson every week for three months according to a fixed schedule. During the introductory lessons you can opt for a further c1 course, either rowing in a wooden 1-person boat, or a rowing course with a group of 3-4 people. Both courses cost 75 euros per person. If you become a Poseidon member after the course, the 75 euros will be deducted from the contribution. You can also register for the introductory course via the registration form above.

Open days in April and September

We organize Open Days for everyone who is interested in rowing on the first Saturday of April and September (from 10-14 hrs). You can then just walk into the club. Of course you can also register in the meantime via the registration form.

You are most welcome!

Click here to download the registration form