Poseidon Cryptotocht

64ste Cryptotocht op zondag 11 september 2022

ROEIEN & PUZZELEN DOOR DE AMSTERDAMSE GRACHTEN

Ieder jaar organiseert Poseidon een puzzeltocht door de Amsterdamse grachten. Aan deze tocht kunnen ploegen uit heel Nederland meedoen. Buitenlandse ploegen zijn vanzelfsprekend ook welkom. Het is dan wel handig dat je de Nederlandse taal enigszins machtig bent. Onderweg moeten talloze puzzelvragen (zoals cryptogrammen en anagrammen) worden opgelost, waarvan de antwoorden te vinden zijn langs het water, bijvoorbeeld op gevelstenen, naambordjes en reclamezuilen.

Na afloop wordt er op Poseidon een maaltijd geserveerd en worden de antwoorden en winnaars bekendgemaakt.

Boten
De tocht roeit het fijnst in een wherry met vier mensen, in verband met de taakverdeling aan boord: 2 roeiers, een stuur en een schrijver. Bij deelname verzoeken wij je om eigen boten mee te nemen. Dit heeft het voordeel dat je gegarandeerd bent van passend materiaal. Mocht het verzorgen van eigen materiaal niet mogelijk zijn, dan kan je een wherry of C4 huren. De kosten hiervan zijn € 45.

Betalen na bevestiging
Na beoordeling van de inschrijving wordt deze zo snel mogelijk per e-mail bevestigd. In die mail staat ook informatie over de betaling. De inschrijving is pas definitief als de totale kosten zijn voldaan.

De inschrijving sluit op 27 augustus 2022, of eerder indien het maximumaantal van 20 deelnemende boten is bereikt.

Locatie: Jan Vroegopsingel 4, 1096 CN Amsterdam
Aanvang: 09:00 uur koffie en uitleg over de tocht. 10:00 uur start Cryptotocht
Kosten: deelname € 11 p.p. / diner € 15 p.p. / leenboot € 45 per boot
Prijzen: Prestigieuze 1ste prijs. Daarnaast de 2de en 3de prijs en de Nol van Boele-prijs (prijs voor de beste niet-Amsterdamse roeivereniging)

Graag tot 11 september 2022!

De Cryptocommissie
Suzanne, Klaartje, Hugo en Sandor

Info: cryptotocht@rzv-poseidon.nl

NAAR HET INSCHRIJFFORMULIER 2022