Coronamaatregelen soos m.i.v. 25 september

Vanuit de KNRB zijn wij verplicht om ons te houden aan het protocol “verantwoord sporten” van de NOC*NSF*.  Hierin staan de geldende regels tav sporten vermeld maar ook de uitzonderingen voor sportkantines ten opzichte van de horeca. Wij committeren ons aan dit protocol en maken gebruik van de geboden uitzonderingen.

Wij brengen voor 25 september tape aan rondom de bar / horeca gedeelte. Op deze manier kunnen wij  de rest van onze sportkantine als multifunctionele ruimte blijven gebruiken, ook zonder coronatoegangsbewijs.
Belangrijk hierbij is dat het door tape afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet zijn en gerespecteerd wordt. Wij rekenen erop dat onze leden deze regels respecteren.

Wanneer is wel CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig:

  • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca
  • wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, ergometer gebruik.

Wanneer is er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig:

  • voor het gebruik van het terras buiten en het afhalen van eten en drinken
  • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten de kantine
  • voor het beoefenen van sport (ergometer, etc.)  in multifunctionele locaties van de SOOS, mits het horeca gedeelte gesloten en buiten gebruik is.

Het bestuur