Bestuurswissel

Gisteren tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn er drie bestuursleden afgetreden en drie nieuwe benoemd.
Nienke Baars, Miriam van Tol en Annelies Verhulst hebben plaatsgemaakt voor Monique van der Grijp, Johan Cuijpers en Janneke van der Zwaan.

Namens Nienke en Miriam wil ik de leden en onze collega-bestuursleden hartelijk bedanken voor het vertrouwen en de goede jaren. En natuurlijk ook veel dank voor de mooie afscheidswoorden.

Met Monique, Johan en Janneke als respectievelijk onze nieuwe voorzitter, penningmeester en secretaris én de blijvende bestuursleden is de vereniging in zeer goede handen.

De nieuwe bestuursleden zijn te bereiken via:
voorzitter@rzv-poseidon.nl
penningmeester@rzv-poseidon.nl
secretaris@rzv-poseidon.nl