22 april: ALV

Vooraankondiging ALV woensdag 22 april

Hierbij willen we alvast aankondigen dat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op woensdag 22 april.
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: Poseidon

De officiële uitnodiging met agenda en de overige vergaderstukken worden te zijner tijd verspreid via de PoseidonDigitaal en komen op de website te staan.

Het bestuur