2 sept: Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging ALV 2 september

Hierbij willen we alle leden van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 2 september. Voor de duidelijkheid: dit is de uitgestelde vergadering van april 2020 en de vergadering vindt plaats als fysieke bijeenkomst in de soos.

Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Poseidon

Op de agenda staan (onder andere):

  • Jaarverslag 2019
  • Nieuwe bestuurssamenstelling
  • Update financiën
  • Update bouwplannen ergometerruimte

De agenda en overige vergaderstukken worden binnenkort verspreid via de PoseidonDigitaal. Daarnaast komen ze op de website komen te staan en zullen ze ter inzage in de soos worden gelegd.

Het bestuur