12 januari: Amsterdam Lightfestival

Amsterdam Lightfestival

Ook dit jaar organiseren de gezamenlijke Amsterdamse burger-roeiverenigingen een roeitocht langs de objecten van het Amsterdam Light Festival.

Deelname is bedoeld voor ervaren roeiers en zeer ervaren stuurlieden, de tocht wordt geroeid in wherries en gestuurd C-materiaal.

De tocht vindt plaats op zaterdag 12 januari 2019. We verzamelen bij de Hoop, vertrek 16:30 ter hoogte van de Hoop.

Na de tocht diner, uitreiking wisseltrofee voor de mooiste verlichte boot en een gezellig avondprogramma.

Geef je vóór 5 januari op bij Bert de Waard, bdewaard@xs4all.nl
Je kunt je als individu opgeven of als team, geef aan hoeveel personen er mee-eten.

Kosten voor deelname:
– met buffet: € 16,–
– zonder buffet: € 5,–,
vooraf te betalen bij je contactpersoon